top of page

אובדן כושר עבודה

מה הוא אובדן כושר עבודה

 

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להגן על המבוטח למקרה בו יאבד את כושרו לעבוד ולהתפרנס. פעמים רבות עקב תאונה או מחלה או פגיעה אחרת (לדוגמא רשלנות רפואית חמורה) עקב הפגיעה הגופנית והנפשית הנפגע מאבד גם את יכולתו להתפרנס בכבוד כפי שהתפרנס לפני כן.

 

קיימות בשוק מספר סוגי פוליסת אובדן כושר עבודה אשר נבדלות בניהן מהגדרת העיסוק אותה מכסה הפוליסה ודרגת הכיסוי בעקבות הפגיעה. שלושת הסוגים העיקריים הינם:

  • אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. לרוב מדובר בנכות שמעל 75%.

  • אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

  • אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יוכל המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון בו עסק. מדובר בפוליסה שנמכרת למקצועות מסוימים בלבד, בעיקר מקצועות חופשיים בעלי הכנסה גבוה. לרוב פוליסה זו הינה בעלת פרמיה גבוהה במיוחד.

הבעייתיות עם פוליסות אובדן כושר עבודה

 

פעמים רבות כאשר העיסוק אינו מוגדר נכון  בפוליסה או לא עודכן במהלך השנים כאשר המבוטח קיבל קידום בעבודה ותפקידו השתנה, או התפקיד מוגדר באופן רחב ולא ספציפי (לדוגמא: מנהל. ולא מנהל עבודה בבניה) חברת הביטוח תקשה על המבוטח במקרה ביטוח ותכריח אותו למצוא עבודה כמוגדר בפוליסה, לדוגמא מבוטח שהוגדר בפוליסה כ"מנהל" ושימש כמנהל עבודה בבניה חברת הביטוח תדרוש כי ימצא עבודה בתפקיד סביר אחר כמנהל וכאן יכנס עורך הדין המתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה כדי להוכיח את עמידתו של הנפגע בתנאי הפוליסה ואת זכאותו לקבלת פיצוי.

 

עו"ד המתמחה ברשלנות רפואית, אובדן כושר עבודה וסיעוד

משרד עו"ד ונוטריון הגר ורד - בלייר המתמחה בתביעות רשלנות רפואית קשה, אובדן כושר עבודה וסיעוד יבצעו עבורך בדיקה מקיפה של פוליסת הביטוח ובנוסף יבדקו את האפשרות לתבוע גורמים נוספים הקשורים בפגיעה או הסיבה לאובדן כושר העבודה אשר מהם תוכלו לקבל תשלום חודשי או פיצוי שיאפשר לכם ולמשפחתכם לחיות בכבוד וזאת בנוסף לפוליסת אובדן כושר העבודה

.

bottom of page