top of page

נזיקין וביטוח

המשרד מתמחה ומטפל בכל הקשור לתביעות לפיצוי בגין נזקי גוף ורכוש במקרים של תאונות דרכים, תאונות  עבודה לרבות מעטפת ייצוגית בביטוח הלאומי, תאונות ברשות הרבים, תביעות בגין אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוחי משכנתא, תביעות סיעוד, תביעות בגין נזקי רכוש, מיצוי זכויות אצל קצין התגמולים במשרד הביטחון ועוד...

לצורך ניהול ההליך בצורה מיטבית ומקצועית משרדנו מצוי בקשרים ענפים עם מומחים מהשורה הראשונה בתחומם , בתחומים הרפואה השונים, בתחום חיתום פוליסות ביטוח, שמאים, מהנדסים, יועצי בטיחות, אקטוארים, כלכלנים רואה חשבון ועוד, המספקים מעטפת כוללת ומיטבית בניהול ההליכים הנדרשים בכל תיק ובמידת הצורך.

במידה ואינכם בטוחים באשר לזכויותיכם, אנו ממליצים לבחון זאת באמצעות ייעוץ ראשוני במשרדנו שאינו כרוך בתשלום. בנוסף וכחלק ממדיניות של הוגנות במחירים אנו משתדלים במרבית המקרים לתמחר את ניהול ההליך באחוז מסכום הפיצוי שהצלחנו להשיג עבורך בניהול ההליך.

קרא עוד:

תשלום על חשבון פיצויים בתאונת דרכים - תשלום תכוף

bottom of page