top of page

רשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואית​

משרדנו מתמחה בטיפול וניהול הליכים משפטיים בבית משפט, בכל הקשור לרשלנות רפואית. לצורך ניהול הליכים רפואיים מסתייע המשרד בצוות רחב ומקצועי של מומחים רפואיים אשר מלווה את ההליך לאורך כל שלביו, החל מעיון ראשוני וגיבוש חוות הדעת הנדרשות לצורך הוכחת הרשלנות והנזק, התייחסות לחוות דעת נגדיות אשר מוגשות ותקיפתן וכל שנדרש.   

אנו מקיימים במשרד פגישת יעוץ ראשונית ללא תשלום או התחייבות לצורך בחינת המקרה , סיכוי התביעה והערכה ראשונית של שווי הפיצוי ללא התחייבות על גובהו.

כמו כן, בתביעות מסוג זה משרדנו אינו גובה תשלום בתחילת ההליך אלא בסופו באחוזים מהפיצוי אותו השגנו עבורך.

דגשים חשובים בניהול הליך רשלנות רפואית

הליך תביעה בגין רשלנות רפואית הינו הליך , אישי אינטימי לעיטים מביך וקשה עבור הלקוח פתיחת פצע כואב אינו הוא מתמודד על ביסס יום יומי. בהליכים מסוג זה יש חשיבות רבה מעבר למקצועיות והחשיבה היצירתית עליה אין חולק , לקשר האישי ,הדינמיקה והכמיה המשותפת עם עו"ד היכולת להיפתח בפניו ולשתף אותו בנושאים קשים רגישים , כואבים ואינטימיים. ומכאן משרדנו שם דגש על החשיבות לזמינות , קשר הדוק עם הלקוחות,  אוזן קשבת , סבלנות ואכפתיות הלקוח הוא קודם כל ובראש ובראשונה אדם , ידיד ורעה.

התישנות תביעה ברשלנות רפואית

תביעה של בגיר [ אדם מעל גיל 18 ] מתיישנת לאחר 7 שנים מהמועד בו התגבשה עילת התביעה. ישנם מקרים חריגים בהם מאפשר החוק הגשת תביעה גם בחלוף 7 שנים אך זאת מטעמים מיוחדים בלבד.

תביעות רשלנות אצל קטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנים במועד התגבשות האירוע , מרוץ ההתיישנות בתביעה של קטינים מתחילה בגיל 18 ומסתיימת בגיל 25. 

חוות דעת רפואית

 

הוצאה עיקרית שיש לקחת בחשבון, טרם כניסה להליך רשלנות הרפואית הן חוות הדעת הרפואיות אותן יש לצרף לכתב התביעה לצורך הוכחת הרשלנות והנזק, ככלל לא ניתן להגיש תביעה משפטית ללא חוות דעת רפואית. חוות הדעת ברשלנות רפואית הינן חוות דעת יקרות וזאת מהסיבה שמעטים הרופאים אשר מוכנים לכתוב חוות דעת כנגד קולגות. חשוב להדגיש כי בטרם נכתב חוות דעת המומחה בודק את התיעוד הרפואי וקובע האם יש עילת תביעה ונזק או לא, במקרה כזה צפוי חיוב  בגין עלויות בחינת התיעוד הרפואי והבדיקה.

 

אופן בחינה והתקדמות ההליך

 

תחילה יש לבצע איסוף של כל התיעוד הרפואי, מכל המוסדות הרפואיים בהם ניתן הטיפול רפואי. קיימת חשיבות לאיסוף וקבלת תיעוד רפואי מלא  על מנת  שבעת בחינת  תהי בפני המומחים תמונת מצב מלאה ונכונה

תיעוד זה מועבר לצוות המומחים לצורך בחינת החומר וקביעה האם יש בסיס להכנת חוות דעת רפואיות ביחס לרשלנות והנזק שנגרם כתוצאה מהרשלנות, לצורך  ביסוס והגשת הליך משפטי בעניין רפואי.

לאחר קבלת חוות הדעת ועל בסיסים משרדנו מכין תביעה כנגד הגורם ו/או הגורמים הרשלניים.   

יש לקחת בחשבון כי משך התנהלות ההליך המשפטי עורכת זמן  שיכול לנוע בין שנתיים לחמש שנים ולעיטים אף יותר והוא יכול להסתיים בפשרה ו/או בפסק דין , כיוון שאנו מודעים לסבלם של הלקוחות והרצון לשים את הפרשיה מאחוריהם אנחנו עושים כל מאמץ לקצר זמנים ללא פשרות בניהול ההליך.

.

bottom of page